mediagold.pl

 

Polityka prywatności portalu

Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu znajdującego się pod adresem MediaGold.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszych stronach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z portalu MediaGold.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników portalu MediaGold.pl i zawsze masz prawo do zmiany Swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu i nie prenumeruj biuletynów elektronicznych należących do serwisu MediaGold.pl

W czasie korzystania z portalu MediaGold.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z portalem MediaGold.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do MediaGold.pl (np. nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne), a nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.). Informacje komercyjne filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie.

Portal MediaGold.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Życzymy przyjemnego spędzania czasu z MediaGold.pl

Powrót do strony głównej