ANGIELSKI ONLINE
    angielski za darmo

Angielski online


Idiomy angielskie

accidents will happen wypadki chodzą po ludziach
all things considered rozważywszy wszystko
allowance for rent dodatek mieszkaniowy
allowances against tax kwota wolna od podatku
art for art's sake sztuka dla sztuki
as far as I am concerned jeśli o mnie chodzi
as old as the hills stary jak świat
as the saying goes jak to się mówi
as tough as nails twardy jak skała, nieubłagany
at any hour of the day o każdej porze dnia
at random na chybił trafił
attach importance to something przywiązywać wagę do czegoś
baggage cart wózek bagażowy
baggage check kontrola bagażu
baggage claim odbiór bagażu
baggage conveyor taśmociąg bagażowy, np. na lotnisku
baggage elevator winda towarowa
baggage locker skrytka bagażowa, samoobsługowy schowek na bagaż
be at the bottom of the pile być na dnie drabiny społecznej
be at the top of the pile być na szczycie drabiny społecznej
be beforehand with somebody wyprzedzać kogoś
be beforehand with something załatwić coś przed terminem
be hard up for something potrzebować czegoś
be in a hurry spieszyć się
be in a jam być w tarapatach
be in no hurry nie spieszyć się
be in the mourning być w żałobie
be in vain pójść na marne
be of good cheer bądź dobrej myśli
be off beam mylić się
be off one's beam zwariować
be on one's beam ends być na skraju nędzy
be on the mend powracać do zdrowia
be one's match dorównywać komuś
be so kind as to do something być tak miłym i zrobić coś
be tough on someone gnębić kogoś, być dla kogoś zbyt surowym
be welcome to something mieć swobodę działania, nie wnosić zastrzeżeń do czego
beyond the pale nie do przyjęcia
bid somebody welcome witać kogoś
bring a charge against somebody wnieść oskarżenie przeciwko komuś
bring a suit zaskarżać
bring action in tort wnieść powództwo oparte na czynie niedozwolonym
bring an action against somebody wytoczyć sprawę przeciwko komuś
bring an action at law wnieść powództwo do sądu
bring an action for damages wszczynać postępowanie o odszkodowanie
bring charge of something against somebody wnieść oskarżenie o coś przeciwko komuś
bring credible witnesses przedstawić wiarygodnych świadków
bring disgrace upon somebody przynosić komuś hańbę
bring face to face konfrontować
bring facts to light ujawniać fakty
bring forward przedstawiać
bring forward a proof przedstawiać dowód
bring forward an argument wysuwać argument
bring in a verdict ogłaszać werdykt
bring in a verdict of guilty wydawać wyrok skazujący
bring in capital wnosić kapitał
bring indictment wnosić akt oskarżenia
bring into wprowadzać
bring into existence ustanawiać, wprowadzać w życie
bring into the books księgować
bring out a verdict wydać orzeczenie, wydać werdykt
bring profit przynosić zysk
bring somebody in guilty uznać kogoś winnym
bring somebody in not guilty uznać kogoś za niewinnego
bring somebody to justice oddać kogoś w ręce sprawiedliwości, pociągnąć kogoś do odpowiedzialności
bring somebody to ruin doprowadzać kogoś do zguby
bring somebody to trial postawić kogoś przed sądem
bring to pociągać do
bring up to date aktualizować
broad in the beam szeroki w biodrach
buy something on approval kupować coś z możliwością zwrotu
carry something into effect wprowadzać coś w życie
chapped hands spierzchnięte dłonie
chief of state głowa państwa
children are not admitted zakaz wstępu dla dzieci
clear the decks gotować się do akcji bojowej
consider a matter in all its aspects rozpatrywać sprawę wszechstronnie
consider a matter on its merits rozważyć meritum sprawy
dark horse przypadkowy zwycięzca na wyścigach
deaf as a door-post głuchy jak pień
division of labour podział pracy
don't sweat it nie przejmuj się
draw somebody's fire ściągać na siebie czyjąś krytykę
each to his own każdy znajdzie dla siebie coś miłego
electric razor elektryczna maszynka do golenia
enquire into a matter badać sprawę
entrance fee wejściówka, opłata za wstęp
entrancing sight hipnotyczny widok
excess baggage nadbagaż
face a charge odnosić się do oskarżenia, odpowiadać na zarzuty
family allowance zasiłek rodzinny
fancy oneself as uważać się za
fare-dodger pasażer na gapę
father superior ojciec przełożony
feel as right as rain być zdrowym jak ryba
fire away! no, gadaj!
for the sake of appearance w celu zachowania pozorów
for weeks on end całymi tygodniami, bardzo długo
gather somebody in one's arms brać kogoś w objęcia
get a better of the bargain wytargować lepiej niż oczekiwano
get the fright of one's life mocno się czegoś przerazić
gird one's loins zebrać się w sobie, brać się w garść, przygotowywać się do zrobienia czegoś trudnego
give somebody a fright przestraszyć kogoś
go after women uganiać się za kobietami
go backtrack wracać tą samą trasą
go beyond the pale przekraczać granice przyzwoitości
go in for something pasjonować się, interesować się, lubić
God, deliver us! wybaw nas, Panie
graduate student student ostatniego roku
graduate study studia podyplomowe, magisterskie
hang tough trzymać się, nie popuszczać, być zdeterminowanym
happen to do something przypadkowo coś zrobić
hard labour ciężkie prace, ciężkie roboty
have a rush of blood to the head tracić panowanie nad sobą
have no business to do something nie mieć prawa czegoś zrobić
heads or tails? orzeł czy reszka?
hereditary disease choroba dziedziczna
horn of plenty róg obfitości
I am not myself today nie jestem dzisiaj sobą
I believe so tak sądzę
in a sort w pewnej mierze
in the rush hour w godzinach szczytu
in tough w trudnej sytuacji, przed trudnym przeciwnikiem, przed trudnym zadaniem
independent witness świadek bezstronny
issue a passport wystawić paszport
it serves you right dobrze ci tak
it's anybody's guess nikt tego nie wie
it's beyond me nie mogę tego pojąć
it's six of one and half a dozen of the other to jedno i to samo
it's your funeral to twoje zmartwienie
keep a straight face nie tracić powagi
keep a tight rein on trzymać krótko, trzymać w ryzach
keep aloof from trzymać się z dala od
keep an eye on something nie spuszczać czegoś z oka, pilnować
keep handy mieć pod ręką
keep one's eyes on the clock spoglądać cały czas na zegarek
keep one's nose out of nie wtrącać się do
keep one's nose to the grindstone harować jak wół
keep oneself busy nie tracić czasu
keep somebody guessing nie zaspokajać czyjejś ciekawości
keep secret secret dochować tajemnicy, ukryć
keep something under one's hat utrzymywać coś w tajemnicy
keep the ball rolling kontynuować, podtrzymywać rozmowę
keep the peace przestrzegać porządku
keep up appearances zachowywać pozory
labour exchange biuro pośrednictwa pracy
labour for breath z trudem łapać oddech, ciężko oddychać
labour force siła robocza
labour market rynek pracy
labour pains bóle porodowe
labour relations kontakty, relacje w miejscu pracy, stosunki pracodawca - pracownicy
labour ward izba porodowa
labour-intensive pracochłonny
lay to rest pochować
leave no stone unturned poruszyć niebo i ziemię, zastosować wszystkie środki
living wage minimum potrzebne do życia
loaded to the hilt naładowany po sam czubek, naładowany z czubem
lose the thread zgubić wątek
make a match poślubić
make a night of it spędzić całą noc na zabawie
make a pile zarabiać dużo forsy
make allowance wziąć poprawkę na coś
make allowance for something uwzględniać coś
make believe pozorować
make somebody welcome gościnnie kogoś przyjmować
make the best of a bad job robić dobrą minę do złej gry
may God keep you in his care niech Bóg ma cię w swojej opiece, z Bogiem
mind your own business nie wtrącaj się, pilnuj swoich spraw
mother superior matka przełożona
my guess is that... przypuszczam, że...
mystery tour wycieczka w nieznane
neither one thing nor the other ani to, ani tamto
no messing to prawda
noughts and crosses kółko i krzyżyk, grać w kółko i krzyżyk
occupational disease choroba zawodowa
one's heart's content do syta, do woli, ile dusza zapragnie
other fish to fry ważniejsze osoby; ważniejsze zadania do wykonania
people of that sort ludzie tego pokroju
play with fire igrać z ogniem
point of no returns miejsce, z którego nie ma już powrotu
poke fun at somebody wyśmiewać się z kogoś
poke fun at something wyśmiewać się z czegoś
protective clothing odzież ochronna
put the lid on information nie dopuścić do przepływu informacji
raising ghosts wywoływanie duchów
recover consciousness wracać do przytomności
right the same niemniej jednak
round trip ticket podróż tam i z powrotem
run a risk ryzykować
rush about gonić tu i tam
safe and sound cały i zdrowy
see the light zrozumieć, dostać olśnienia
see the light of day ujrzeć światło dzienne
seize an opportunity korzystać z okazji
set something on fire podpalać coś
shoot at random strzelać gdzie popadnie
shortage of labour brak rąk do pracy
sickness allowance zasiłek chorobowy
skeleton in the cupboard wstydliwa tajemnica
skilled labour wykwalifikowana siła robocza
slave labour praca niewolnicza
sleep like a log spać jak kamień , jak zabity, jak kłoda
small-time o małym znaczeniu, trzeciorzędnej wielkości
sort of tak jakby, w pewnym sensie, poniekąd
start from the scratch zaczynać od zera
stiffen the crows a niech to, a niech mnie kule biją
take a fancy to something upodobać sobie coś
take measures to prevent something happening podejmować kroki zaradcze
that goes without saying to się rozumie samo przez się, nie ma co o tym mówić
that is not good form tak się nie robi
that's neither here nor there to ani tutaj, ani tam
the story goes fama głosi
there is no saying trudno powiedzieć
this is not my cup of tea to nie jest to, co lubię
to feel out of sorts źle się czuć
to guess a riddle odgadywać zagadkę
to look forward to an event spodziewać się jakiegoś zdarzenia
to make allowances for somebody traktować kogoś ulgowo, pobłażliwie
to my surprise ku memu zdziwieniu
toss up a coin zagrać w orła i reszkę
tough act to follow popis, rekord, wyczyn trudny do powtórzenia
tough as old boots bardzo mocny, twardy, wytrzymały
tough bananas ciężka sprawa
tough call trudna decyzja; niełatwy wybór
tough customer twardy gość, twardziel
tough going czarna robota
tough luck pech, a to pech
tough shit okropny pech
tough sledding jak po grudzie, ciężka sprawa
tough time of it zła passa, okres stresu, okres napięcia
turn night into day robić coś w nocy zamiast w dzień
turn pale zblednąć
up to the hilt do kresu możliwości, do granic wytrzymałości
wage packet koperta z wypłatą
waterproof clothing odzież nieprzemakalna
welcome somebody with open arms przyjmować kogoś z otwartymi ramionami
what on earth! co u licha, cóż to znowu!
without a struggle bez walki
working clothing odzież robocza
you are welcome to do as you please rób, co ci się podoba

Nauka angielskiego online może stać się Twoim ulubionym nałogiem! Przecież nauka języka przez internet to czysta przyjemność, zwłaszcza na własnym telefonie komórkowym.

Język angielski online Język niemiecki online Język angielski w biznesie online


Polecamy rewolucyjne multimedialne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

Angielski online


"Cele są nie tylko absolutnie konieczne, by nas motywowały.
One są kluczowe, by utrzymać nas przy życiu."
Robert H. Schuller

Copyright © darmowy-kurs-angielskiego.mediagold.pl
All Rights Reserved